معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی مسايل و مشكلات ايجاد و بكارگيری سيستم های اطلاعات مديريت (MIS) در كشور

بررسی مسايل و مشكلات ايجاد و بكارگيری سيستم های اطلاعات مديريت (MIS) در كشور
بررسی مسايل و مشكلات ايجاد و بكارگيری سيستم های اطلاعات مديريت (MIS) در كشور
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 51 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


چكيده
امروزه رشد روز افزون فناوري اطلاعات  و تأثير چشمگير آن درافزايش بهره وري سازمانهاي دولتي و خصوصي در سطح جهان، حركت جهاني را به سمت بهره گيري از انواع مختلف سيستم هاي اطلاعاتي به ويژه سيستم اطلاعات مديريت (MIS) ، موجب شده است كه كشور مانيز در مسير اين حركت قرار گيرد. اين حركت در داخل كشور در پيش روي خود با تحولات، موفقيت ها، شكست ها، چالش ها و مقاومتهاي فراواني مواجه بوده است. سازمانهاي دولتي و خصوصي زيادي از (MIS) به عنوان يك ابزار خوب مديريتي و مؤثر در امر تصميم گيري بهره گيري نموده اند و سازمانهاي بيشتري هم دراين فرايند از مزاياي آن بي بهره مانده اند.
بررسي مسايل و مشكلات مربوط به فرايند طراحي، استقرار، بهره برداري و توسعه سيستم هاي اطلاعات مديريت در كشور مي تواند در چنين فضايي در تصميم گيري كليه اركان دولتي و خصوصي حايز اهميت باشد. چرا كه استفاده سنجيده و آگاهانه از فناوري هاي اطلاعاتي مدرن به ويژه (MIS) در كشور مي تواند راه توسعه و پيشرفت و ترقي كشور را هموارتر نمايد و كارآيي و اثربخشي آنها را بيشتر نمايد.
در اين مقاله به بررسي اين مسايل و مشكلات ، موانع پيش روي سازمانها به ويژه سازمانهاي دولتي پرداخته شده است و موانع پيش روي سازمانها به سه گروه موانع انساني، موانع سازماني و موانع محيطي تقسيم و درمورد آنها مباحثي ارايه و به ويژه با تمركز بر موانع انساني و با بهره گيري از نتايج تحقيقات ميداني كه در تعداد زيادي از سازمانها به ويژه سازمانهاي دولتي انجام شده، اين موانع معرفي گرديده اند. در پايان نيز پيشنهاداتي به كاربران، طراحان و راهبران سيستم هاي اطلاعات مديريت براي برخورد با اين موانع ارايه گرديده است.

واژه‌هاي كليدي
سيستم اطلاعات مديريت (MIS)، طراحان، راهبران، كاربران، موانع انساني، موانع سازماني، موانع محيطي

 

* منابع و مراجع

 (الف) فهرست منابع فارسى‏
1-  معاونت طرح و برنامه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح : "طرح سيستم اطلاعات مديريت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح"،  گزارش مديريت سيستم‏ها و انفورماتيك ، بهمن 1370، صفحه 1و 7 و 21.
2-  سن، جيمز و لاودن، كنت (ترجمه محمد راد) : "سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت – با كاربردهاي تجارت الكترونيك و اينترنت"، تهران، نشر نگاه دانش،1382، صفحه 245 الي 261.
3- وبستر، فرانك (ترجمه اسماعيل قديمي)  : "نظريه هاي جامعه اطلاعاتي"، تهران، قصيده سرا، 1380 ، صفحه 263 الي 281.
4- مانيان، امير :  "بررسي عوامل مؤثر در رضايت‏مندي كاربران نهايي در ايران و ارايه مدل تبيين رضايتمندي"،    پايان‏نامه تحصيلي براي اخذ درجه دكتري مديريت (گرايش سيستم‏ها) ، دانشگاه تهران، 1373، صفحه 21 الي 35.
5-    قاضي زاده فرد، سيد ضياءالدين :  "طراحي و تبيين الگوي بررسي و تحليل موانع انساني در استقرار و بكارگيري سيستم هاي اطلاعات مديريت (با تمركزبر سازمانهاي دولتي ايران)"، پايان نامه تحصيلي براي اخذ درجه دكتري مديريت (گرايش سيستم ها)، با راهنمايي جناب آقاي دكتر علي رضاييان، دانشگاه تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، 1375. صفحه 106، 345 الي 357
6-    شفيعي، مسعود : "دولت الكترونيك (سلسله كتابهاي آموزشي گام به گام با آي سي تي)"،تهران، پيام رسان،1384 صفحه  س الي ط
7-    حسين‏پور ، داود :  "نقش سيستم اطلاعاتي مديريت در بهبود مديريت مديران عالي"، پايان‏نامه تحصيلى براى اخذ درجه كارشناسى ارشد مديريت دولتى ، دانشگاه تهران، 1374. صفحه 14 و 15
8-    خدمتى ، عليرضا :   "مطالعه و بررسي سيستم اطلاعاتي مديريت منابع انساني وزارت جهاد سازندگي"  پايان‏نامه تحصيلى براى اخذ درجه كارشناسى ارشد مديريت دولتى ، دانشگاه تهران، 1371. صفحه 94.
9-    مولوى، ذبيح‏ا... :  "افزايش بهره‏وري در تشكيلات دولتي ايران" ،ماهنامه تدبير ، شماره 52 ، 1374 ، صفحه 14 الى 19.
10-    قاضي زاده فرد، سيد ضياء الدين:   "اطلاعات: مفاهيم چرخه، ارزش، ويژگي ها، طبقه بندي و انواع آن" فصلنامه دانش مديريت، شماره 37 و 38، دانشكده علوم اداري و مديريت دانشگاه تهران، 1376 صفحه 104 الي 135.
11-    شاهي بيك، آزاده و هاشمي، ليلا : "مهندسي مجدد منابع انساني از طريق فناوري اطلاعات"، تهران، ماهنامه تدبير، شماره 164، 1384، صفحه 34 الي 37.
12-    زاهدى ، شمس‏السادات :   "ايجاد و گسترش نظام‏هاي اطلاعاتي مديريت" فصلنامه مطالعات مديريت ، شماره 10-11، 1372، صفحه 71 الى 95.
13-    رضائيان ، علي :   "سيستم‏هاي اطلاعاتي مديريت" ، فصلنامه تحول ادارى ،  شماره 10 و 11، 1374،صفحه 15 الى 29 .
14-    صفارى، مسعود :  "نگاهي به وضعيت كنوني سيستم اطلاعات مديريت در كشورمان : تصويري شفاف براي    تصميم‏گيري مديران" ، ماهنامه تدبير شماره 50 ، 1373، صفحه 58.
15-    قاسميه ، رحيم :  "موانع انساني اجراي سيستم‏هاي اطلاعات مديريت" ، ماهنامه تدبير ، شماره 64، 1375، صفحه 31 الى 33.
16-    قاسميه ، رحيم :   "طراحي سيستم اطلاعات مديريت در قسمت توليد (با توجه ويژه به عامل انساني)" ،    پايان‏نامه تحصيلى براى اخذ درجه كارشناسى ارشد مديريت صنعتى دانشگاه تربيت مدرس ، 1374، صفحه 15 الي 26.
17-    مستاجران ، على :  "سيستم‏هاي اطلاعات مديريت" ، نشريه حسابدار ، انجمن حسابداران خُبره ، شماره 113، 1375، صفحه 20 الي 30.
18-    ممتحن ، نصرت و انفورماتيك ، هوشيار :   "مديريت سيستم‏هاي اطلاعاتي" ، رايانه شماره 36 ، 1373 صفحه 132 الى 133.
19-    منتظمى ، عليرضا :   " گزارش سمينار" MIS  ، شركت ايزايران. 1371، صفحه 11 الي 35.

 


ب) فهرست منابع انگليسى
 
1.    Davis,gordon B. & Olson, Margrethe H.: “Management Information Systems, conceptual foundations , structure and development”, second edition , Mcgraw-Hill, Newyork ,1985, PP 143-149.
2.    Ahituv,Niv& Neummann, seev: “Principles of information systems for management”, Third Edition, WCB CO, 1982, P131,P8
3.    Mcleoo Raymond: “Information systems concepts”, Macmillan Publishing Company, 1994, P 216 , P 23, P333.
4.    Senn, James E.: “Information systems in Management”, Fourth Edition, Wadsworth Co., 1990 (1978), P13, P 8, P673.
5.    Yahaya Yusufa, A. Gunasekaranb, Mark S, Abthorpe “Enterprise Information systems project implementation : A case study of ERP in Rolls-Royce” , Int.J.Production Economics 87 (2004)PP 251- 266.
6.    Edwards, perry: “Systems Analysis & design” , Mcgraw-hill, 1998, P14
7.    Mckinnon Sharon M. & Bruns Willian J. : “The Information Mosaic” , Harvard  Business School Press, 1997, P215.
8.    Laudon, Kenneth C. & Laudon, Janeprice: “Essentials of Management Information System: Organization and Technology” , prentice Hall, Inc, 1995.P298
9.    Christian , Wagner “critical success factors revisited: success and failure cases of information systems for senior executives PoPo poon)” : Decision Support systems 2001, PP 393-418.
10.    Wateridge, John “How can IS/IT projects be measured for success?” , Internationa Journal of project Mangement Vol. 16, No.1, 1998, pp. 59-63.
11.    Southon, Gray & Chris Sauer& Dampney, Kit “Lessons from a failed information systems initiative : issues for complex organizations “ , International Journal of Medical Informatics 55 ,1999 , PP33 – 46.
12.    Anne Woolridgea & Anne Morrissey& paul S philips “The development of strategic and tactical tools, using systems analysis for waste management in large complex   organisations: a case study in UK healthcare waste” , Resourse, Conservation and Recycling , 2005, PP115 – 137.
13.    Davis, gordon B.: “productivity use of information technology “ ,University of Minesota, 1993.PP 132 – 141.
14.    Murdick, Robert G. & Munson J, c. : “MIS Concepts and Design”, second Edition , Prentice –Hall, 1986, PP120 -125.
15.    Zwass, Vladimir: “Management Information systems” , W.C. Brown Publisher, 1992, PP32- 46.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه