بررسی توصيفی موسيقی و موسيقی درمانی بر روی انسان ها

بررسی توصيفی موسيقی و موسيقی درمانی بر روی انسان ها
بررسی توصيفی موسيقی و موسيقی درمانی بر روی انسان ها
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 200 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
چكيده    8
«فصل اول»    11
موضوع تحقيق  :    13
ضرورت و اهميت تحقيق    13
هدف تحقيق :    14
تعريف متغيرهاي تحقيق    14
«فصل2»    16
ـ ادبيات تحقيق    19
تاريخچه موسيقي :    19
تاريخچة پيدايش موسيقي درماني    20
انسان و موسيقي    21
موسيقي و درمان    23
مقدمه اي بر موسيقي درماني    24
چهار ركن موسيقي    26
تعريف موسيقي    28
موسيقي درماني    28
روشهاي موسيقي درماني    29
موسيقي درمانگ را كيست ؟    29
شروع به كار انجمن موسيقي درماني درايران    30
استانداردهاي موسيقي درماني    31
ابزار درمان :    39
نوع برنامه ها :    40
طول درمان :    41
برنامه ها وَ محورهاي موسيقي درماني :    42
خواندن :    43
گروههاي كر :    46
نواختن :    48
ساختن آهنگ :    52
بحث وگفتگو پيرامون موسيقي :    55
گوش دادن به موسيقي :    57
حركات موزيكال :    58
گسترش درك فضايي :    62
كنترل وَ تعادل :    62
تقويت روحية اجتماعي :    64
نمايش موزيكال :    64
موسيقي توأم با سبك سازي در هيپنوتيزم :    65
موسيقي بيمارستاني :    68
موسيقي درماني كودكان :    69
موسيقي و نياز بشري    70
تاريخ موسيقي درماني ، فرهنگهاي كهن واوليه :    73
فرهنگ روم ويونان :    77
قرون وسطي :    79
قرن هفدهم تا نيمة قرن هجدهم :    82
نيمة قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم :    83
قرن بيستم :    84
روانشناسي تمهاي موسيقي :    86
تمهاي پنجگانه :    86
تمهاي شيدايي :    87
تمهاي حزين :    87
تم هاي هيجاني (هيستريكال) :    89
تم هاي شاد و فرحبخش :    90
تم هاي آرام بخش :    91
اختراع آلات موسيقي :    92
موسيقي داروي شفابخش :    93
زيبا شناختي موسيقي ايراني و گونه هاي موسيقي ايران :    97
نقش موسيقي در جوامع ايل عشايري ايران :    102
انقلاب اسلامي  و موسيقي ايراني    105
ادبيات ايران وامدار موسيقي عرفاني است    108
اسلام و موسيقي    111
بيست و دومين گناه كبيره    114
نگاهي به موسيقي مذهبي امروز    115
موسيقي متال    123
كاركرد موسيقي در پزشكي    126
كاربرد موسيقي در فيزيوتراپي    130
كاربرد موسيقي در درمان عقب ماندگان ذهني :    132
كاربرد موسيقي در درمان ناشنوايان :    142
كاربرد موسيقي در درمان نابينايان :    149
تأثير موسيقي بر كودكان روان نژند و دچار اختلالات رفتاري :    158
«پيشينة تحقيق در داخل و خارج كشور»    165
تأثير موسيقي بر مغز انسان    166
تأثير موسيقي بر گياهان 167
تأثير موسيقي در هنگام ورزش كردن كودكانمان    169
موسيقي درماني قرآني    170
تأثير آموزش موسيقي بر تواناييهاي هوشي خردسالان    171
تأثير موسيقي موتزارت بر سلامت انسان    174
تأثير آلات موسيقي در برخي بيماريها از ديدگاه استادنور علي الهي :    176
تأثير موسيقي بر روح و روان از ديدگاه استاد نور علي الهي :    176
3 ـ تضييع نيروهاي قضاوت :    182
4 ـ افسردگي وخمودگي :    183
5 ـ ضعف اعصاب :    183
6 ـ تضييع حس بامره :    184
7 ـ تأثيرات قلبي :    185
9 ـ شكست عمر و جوانمردگي :    186
«فصل سوم»    187
مقدمه و توضيح    187
ابزار جمع آوري اطلاعات    188
شيوه جمع آوري اطلاعات :    189
«فصل چهارم»    190
ب ) نتيجه گيري    193
محدوديتها    197
پيشنهادها    198
منابع و مآخذ    199


چكيده
موضوع پايان نامه در رابطه با تأثير موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانهاست در واقع يك پژوهشي كتابخانه اي مي باشد و به برر سي توصيفي تأثير موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها پرداخته است . و هدف از اين پژوهش در واقع اينست كه در آخر ما به اين پاسخ برسيم كه واقعاً موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها ، در درمان بيماريها تأثير دارد . و اينكه آيا از اين هنر مي توان براي مهارتهاي ارتباطي  وگفتاري ، رواني ، ذهني ... استفاده كرد . آيا مي توان از موسيقي به عنوان روشي براي كار درماني  وكمك به ساير پروژه هاي توان بخشي استفاده كرد و اينكه موسيقي مي تواند مضر هم باشد يا صرفاً مفيد است و به طور كلي اطلاعاتي را در اين زمينه ها مي تواند به شما بدهد .
پژوهش حاضر توانسته به يكسري موضوعهاي مربوط به موسيقي ، موسيقي ايراني ، موسيقي مذهبي ، موسيقي و كاركردهاي آن و .... بپردازد و به شكل تخصصي به حيطة خاصي هم نپرداخته است . بلكه اطلاعات به شكل اطلاعات كلي آمده است  .
منابع مورد استفاده در انجام اين پژوهش منابع دست اول كتابها ، منابع دست دوم پايان نامه ها و سايت ها مي باشند  و در واقع بيشتر از آثار مكتوب استفاده شده است نه از مشاهدات شخصي . براساس اطلاعات آمده در اين پژوهش مي توان گفت كه :
امروزه موسيقي به صورت نظام مندي در بيمارستان ها و مراكز توانبخشي و حتي مراكز آموزشي و پزشكي كشور به كار مي رود  . آموزش كودكان دبستاني با موسيقي بهتر مي شود ، موسيقي سبب افزايش سلولهاي ايمن . و همچنين متعادل كرد آنها مي شود . موسيقي بر بافتهاي هيجاني فرد مانند شادي ، غم ، علاقه ، نفرت ... مؤثر است . كاربرد موسيقي درماني براي كساني است كه  دچار اختلال درماني هستند اما بايد بدانيم كه گونه هاي از موسيقي مانند راك ، قال و ... مضر است و تأثيرات سوء دارند .

«فصل اول»

بيان مسئله
روانشناسي علم پژوهش در رفتار موجودات زنده و بويژه در تفكر ، احساسات ، و رفتار بشر است . به همين دليل سالهاست روانشناسان علاقه شديدي نسبت به مشكلات عملي كه براي افراد بشر پيش مي آيد و راه حلهايي كه مي توان براي آنها پيشنهاد داد پيدا كرده اند . هدف روانشناسي ، علاوه بر پيشرفت علمي و صنعتي ، بهبود بخشيدن به زندگي مردم نيز مي باشد . (شاملو ، 1378 ، ص 11) 1 .
موسيقي صميمي ترين ، مطبوع ترين ، زيباترين هنر ارتباط بشري است . بايد به اين زبان همدلي انديشيد و از اشتراك آن در ارتباط و صميميت ارتباط جست ، گوشها را به هم نزديك كرد تا دلها آمادگي درك و هم حسي پيدا كنند و چون گوشها به هم نزديك گردند قلبها به هم نزديك و افكار مساعد دوستي و تفاهم خواهند شد .
با درك موسيقي عواطف زيبا ، همدردي و تفاهم بيشتر قلبي ميسر خواهد شد موسيقي ارتباط با روح دارد و روح ارتباط با خدا ، افسوس كه تبديلش كرده اند به عشق مجازي ، اگر به همان حالت روحانيتش اجرا كنند سيم ارتباط به مبدا وصل مي شود .
موسيقي دان اگر حالت روحي شنونده را درك كند مي تواند هر حرفي را سخت هم باشد با موسيقي علاج كند بشرطي كه آهنگ زن ، روانشناس باشد و بداند هر آني چه تكه اي براي مريض لازم است و بعد برگرداند . هر آهنگي از نظر روحاني  يك مغز و معناي خاصي دارد اگر معنا و مغز روحاني آن درك شود ، موسيقي اثر ديگري پيدا مي كند . 2 (نخبه زعيم ، 1376) .
موضوع تحقيق  :
بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها .
ضرورت و اهميت تحقيق
اهميت اين موضوع يعني يعني بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني براي  انسانها در اين است كه اين هنر در جامعة امروزي ما ، و همينطور اكثر جوامع مورد استفاده قرا ر مي گيرد  حال اگر ما با تأثيرات اين هنر آشنا شويم مي توانيم راهبردهاي ويژه اي را در مورد اين مسئله اخذ كنيم و به كار ببنديم و چون اين هنر با اكثريت مردم اجين و همراه است و مردم از آن در اكثر كشورها به ميزان زيادي استفاده مي كنند و بهره مي برند و از آنجا كه بويژه جوانان و نوجوانان در تمام كشورها علاقه مخرط به اين گونه هنرها دارند بنابراين بايد به جستجو و كنكاش در موسيقي بپردازيم و اين مسئله كه چگونه موسيقي بر رفتار و روان انسانها اثر مي گذارد تأثير دارد و يا اينكه آيا موسيقي مي تواند خدشه اي بر روح و روان انسان وارد سازد يا خير و استفاده از موسيقي به عنوان يك شيوة درماني در زمينه هاي گستردة بيماريهاي رواني و جسماني سبب مي شود ما به ضرورت و امنيت اين مسئله پي برده و در مورد آن اطلاعاتي بدست آوريم .
هدف تحقيق :
در اين تحقيق هدف براين است كه اول ما متوجه شويم كه موسيقي و موسيقي درماني چيست  ؟ و ريشه در كجا دارند ، آيا هر هنر موسيقي تأثير بر روي روان و سلامت ما دارد و مي تواند توسط هر كسي اجرا شود اصلاً هر موسيقي ، آيا موسيقي مفيد است ؟ موسيقي و انواع آن چه جايگاهي دارد و آيا از موسيقي مي توان در ساير زمينه ها به جزء درمان هم استفاده كرد ..... همة اينها سبب مي شود  ما براي رسيدن
تعريف متغيرهاي تحقيق
موسيقي : هنر بيان احساسات بوسيلة صداهاست كه مهم ترين عوامل تشخيص دهنده ي موسيقي صدا و وزن هستند كه صداهايي كه داراي ارتعاشات نامنظم باشند صداهاي غير موسيقي و آنهايي كه ارتعاشات منظم دارند صداهاي موسيقي ناميده مي شوند (كمال پور تراب ، مصطفي 1375) . 1
 موسقي درماني : رشته اي است كه بر درمان و توانبخشي اختلالات جسمي و رواني گوناگون از موسيقي بهره مي گيرد . طول دوره و مدت زمان جلسات درمان بستگي به اهداف درماني مورد نظر و مشكل فرد دارد . (زاده محمدي ، علي ، 1374 ، ص 85) .

 

منابع و مآخذ
ـ زاده محمدي ، علي . (1374) . آموزش موسيقي و موسيقي درماني كودكان استثنايي ، تهران كارگاه نشر .
ـ عبداللهي خوروش ، حسين . (1352) . تأثير موسيقي بر روان و اعصاب .
ـ راهگاني ، روح انگيز . (1377) ، تاريخ موسيقي ايران . انتشارات پيشرو .
ـ اشميت ژاكلين ، پترز . (1371) . مقدمه اي بر موسيقي درماني ، (زاده محمدي ، علي ، مترجم ) . تهران : انتشارات روان .
ـ شمس ، بهاءالدين . (1383) ، موسيقي در عهد باستان . انتشارات نور .
ـ تده اندروز . (1382) . موسيقي درماني براي همه . (آذر عمراني گرگري ، مترجم) و تهران : انتشارات روان .
ـ زاده محمدي ، علي ، (1384) و مجله هنري موسيقي . قسمت سوم .
ـ نخبه زعيم ، پرينوش . (1375) . بررسي موسيقي درماني ، پايان نامه كارشناسي ، دانشگاه الزهرا .
ـ ارجي ، مرضيه . (1385) . تأثير موسيقي بر روي پرخاشگري ، پايان نامه كارشناسي ، دانشگاه آزاد ابهر .
ـ مشرفي ، شيوا ، (1385) . تأثير موسيقي درماني در كاهش ميزان اضطراب دانش‌ آموزان دختر در مقطع دبيرستان ، دانشگاه آزاد كرج .
ـ توسلي زنجاني ، فاطمه . (1379) ، نقش درماني موسيقي و اثرات آن بر روان ، پايان نامه كارشناسي ، دانشگاه الزهرا ء .
ـ نصيري ، زهرا . (1379) . موسيقي درماني ، پايان نامه كارشناسي ، دانشگاه الزهراء .
WWW . IRANDOC  . COM
WWW . Iran       song      music . com
WWW . Iran        Healers . com
WWW . GOOGEL   . com
WWW . music         Trophy .
WWW . ROSHD . com

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه